Bể cảnh Arrival Pool khách sạn Furama Resort – Đà Nẵng

Bể cảnh Arrival Pool khách sạn Furama Resort – Đà Nẵng

Địa chỉ: Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình