GLUMEX sẽ tư vấn, thiết kế và lựa chọn kỹ công nghệ và thiết bị của Tây Ban Nha, Australia, Malaysia để đưa vào lắp đặt cho Thủy Cung của bạn.