Xây Dựng Hạ Tầng

Hoạt động kinh doanh chủ lực của Thành Nga tập trung vào xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông (đường bộ, đường hầm, cầu…), hạ tầng nước (nhà máy cấp nước, trạm xử lý nước thải, đường ống cấp nước), hạ tầng công nghiệp (nhà xưởng, đường xá trong khu công nghiệp…). Các công trình hạ tầng mà Thành Nga thực hiện đã góp phần rất quan trọng trong việc kết nối, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.